Survival benefit for patients with diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) undergoing re-irradiation at first progression: A matched-cohort analysis on behalf of the SIOP-E-HGG/DIPG working group

Geert O Janssens, Lorenza Gandola, Stephanie Bolle, Henry Mandeville, Monica Ramos-Albiac, Karen van Beek, Helen Benghiat, Bianca Hoeben, Andres Morales La Madrid, Rolf-Dieter Kortmann, Darren Hargrave, Johan Menten, Emilia Pecori, Veronica Biassoni, Andre O von Bueren, Dannis G van Vuurden, Maura Massimino, Dominik Sturm, Max Peters, Christof M Kramm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

92 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Survival benefit for patients with diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) undergoing re-irradiation at first progression: A matched-cohort analysis on behalf of the SIOP-E-HGG/DIPG working group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen