Surviving Stress: Modulation of ATF4-Mediated Stress Responses in Normal and Malignant Cells

Inge M N Wortel, Laurens T van der Meer, Michael S Kilberg, Frank N van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

320 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surviving Stress: Modulation of ATF4-Mediated Stress Responses in Normal and Malignant Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen