Symptoms in the palliative phase of children with cancer

J. M.J. Theunissen, P. M. Hoogerbrugge, T. Van Achterberg, J. B. Prins, M. J.F.J. Vernooij-Dassen, C. H.M. Van Den Ende

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

154 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symptoms in the palliative phase of children with cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Psychology