Systematic Analysis of Splice-Site-Creating Mutations in Cancer

The Cancer Genome Atlas Research Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

153 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic Analysis of Splice-Site-Creating Mutations in Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen