Systematic overview (metaanalysis) of all randomized trials of treatment of prostate cancer

H. Van Tinteren, O. Dalesio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3847-3850
Aantal pagina's4
TijdschriftCancer
Volume72
Nummer van het tijdschrift12 S
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit