Systematic review and meta-analysis concerning near-infrared imaging with fluorescent agents to identify the sentinel lymph node in oncology patients

Bernadette Jeremiasse, Ceder van den Bosch, Marc Wijnen, Cecilia Terwisscha van Scheltinga, Marta Fiocco, Alida F W van der Steeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2011-2022
TijdschriftEuropean Journal of Surgical Oncology
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit