Systematic review of antimicrobials, mucosal coating agents, anesthetics, and analgesics for the management of oral mucositis in cancer patients

Deborah P. Saunders, Joel B. Epstein, Sharon Elad, Justin Allemano, Paolo Bossi, Marianne D. Van De Wetering, Nikhil G. Rao, Carin Potting, Karis K. Cheng, Annette Freidank, Michael T. Brennan, Joanne Bowen, Kristopher Dennis, Rajesh V. Lalla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

122 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systematic review of antimicrobials, mucosal coating agents, anesthetics, and analgesics for the management of oral mucositis in cancer patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen