Systemic toxicity after isolated limb perfusion with melphalan for melanoma

Eric J.A. Sonneveld, Bart C. Vrouenraets, Bert N. Van Geel, Alexander M.M. Eggermont, Joost M. Klaase, Omgo E. Nieweg, Joop A. Van Dongen, Bin B.R. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systemic toxicity after isolated limb perfusion with melphalan for melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen