Systemic toxicity and cytokine/acute phase protein levels in patients after isolated limb perfusion with tumor necrosis factor-α complicated by high leakage

Tanja C. Stam, Anton J.G. Swaak, Mark R. De Vries, Timo L.M. Ten Hagen, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Systemic toxicity and cytokine/acute phase protein levels in patients after isolated limb perfusion with tumor necrosis factor-α complicated by high leakage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen