T-cell factors: Turn-ons and turn-offs

Adam Hurlstone, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

197 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2303-2311
Aantal pagina's9
TijdschriftEMBO Journal
Volume21
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mei 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit