T-cell lymphoblastic lymphoma and leukemia: different diseases from a common premalignant progenitor? Different diseases from a common premalignant progenitor?

Emma Kroeze, Jan L C Loeffen, Vera M Poort, Jules P P Meijerink

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

    27 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'T-cell lymphoblastic lymphoma and leukemia: different diseases from a common premalignant progenitor? Different diseases from a common premalignant progenitor?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen