t(8;21) Acute Myeloid Leukemia as a Paradigm for the Understanding of Leukemogenesis at the Level of Gene Regulation and Chromatin Programming

Sophie Kellaway, Paulynn S Chin, Farnaz Barneh, Constanze Bonifer, Olaf Heidenreich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 't(8;21) Acute Myeloid Leukemia as a Paradigm for the Understanding of Leukemogenesis at the Level of Gene Regulation and Chromatin Programming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen