Taking a bite out of spinal cord injury: Do dental stem cells have the teeth for it?

John Bianco, Pauline De Berdt, Ronald Deumens, Anne Des Rieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Taking a bite out of spinal cord injury: Do dental stem cells have the teeth for it?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen