Tales from the crypt: new insights into intestinal stem cells

Helmuth Gehart, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

548 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tales from the crypt: new insights into intestinal stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases