Targeted coronary post-mortem CT angiography, straight to the heart

Rick R. van Rijn, Peter M. Leth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)100-101
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet
Volume390
Nummer van het tijdschrift10090
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 jul. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit