Targeted Methylation Analyses: From Bisulfite Treatment to Quantification

João Lobo, Ad J M Gillis, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Targeted Methylation Analyses: From Bisulfite Treatment to Quantification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen