Targeted monoclonal antibody-based treatment of hematological malignancies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-255
Aantal pagina's3
TijdschriftExpert Review of Anticancer Therapy
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit