Targeting FLT3 in primary MLL-gene-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia

Ronald W Stam, Monique L den Boer, Pauline Schneider, Peter Nollau, Martin Horstmann, H Berna Beverloo, Ella van der Voort, Maria G Valsecchi, Paola de Lorenzo, Stephen E Sallan, Scott A Armstrong, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

146 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Targeting FLT3 in primary MLL-gene-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen