Targeting of Tiam1 to the plasma membrane requires the cooperative function of the N-terminal pleckstrin homology domain and an adjacent protein interaction domain

J C Stam, E E Sander, F Michiels, F N van Leeuwen, H E Kain, R A van der Kammen, J G Collard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

133 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Targeting of Tiam1 to the plasma membrane requires the cooperative function of the N-terminal pleckstrin homology domain and an adjacent protein interaction domain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen