Taxonomy of CNS tumours; a series of three short reviews on the WHO 2016 classification and beyond

P. Wesseling, T. S. Jacques

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-138
Aantal pagina's2
TijdschriftNeuropathology and Applied Neurobiology
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2018

Citeer dit