TCam-2 seminoma cell line exhibits characteristic foetal germ cell responses to TGF-beta ligands and retinoic acid

J C Young, A Jaiprakash, S Mithraprabhu, C Itman, R Kitazawa, L H J Looijenga, K L Loveland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TCam-2 seminoma cell line exhibits characteristic foetal germ cell responses to TGF-beta ligands and retinoic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen