TCF transcription factors, mediators of Wnt-signaling in development and cancer

Mascha Van Noort, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

175 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
Aantal pagina's8
TijdschriftDevelopmental Biology
Volume244
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit