TCF21 hypermethylation regulates renal tumor cell clonogenic proliferation and migration

Saskia L. Gooskens, Timothy D. Klasson, Hendrik Gremmels, Ive Logister, Robert Pieters, Elizabeth J. Perlman, Rachel H. Giles, Mary M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TCF21 hypermethylation regulates renal tumor cell clonogenic proliferation and migration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen