Tcf/Lef transcription factors during T-cell development: Unique and overlapping functions

F. J.T. Staal, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

66 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tcf/Lef transcription factors during T-cell development: Unique and overlapping functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen