TELAML1-positive ALL: a discordant genotype

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)997-8
Aantal pagina's2
TijdschriftCell cycle (Georgetown, Tex.)
Volume4
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit