Telomere length and telomerase complex mutations in pediatric acute myeloid leukemia

A. M. Aalbers, R. T. Calado, N. S. Young, C. M. Zwaan, C. Wu, S. Kajigaya, E. A. Coenen, A. Baruchel, K. Geleijns, V. De Haas, G. J.L. Kaspers, T. W. Kuijpers, D. Reinhardt, J. Trka, M. Zimmermann, R. Pieters, V. H.J. Van Der Velden, M. M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1786-1789
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit