Temozolomide for children and adolescents with diffuse intrinsic pontine glioma

Susanna J.E. Veringa, Marc Ha Jansen, Dannis G. van Vuurden, Elvira C. van Dalen, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows: To assess the efficacy of temozolomide in children and adolescents with newly diagnosed and progressive DIPG.

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD010129
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volume2016
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 okt. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temozolomide for children and adolescents with diffuse intrinsic pontine glioma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit