Temperature along the surface of modified fiber tips for Nd:YAG laser angioplasty

Rudolf M. Verdaasdonk, Frank C. Holstege, E. Duco Jansen, Cornelius Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Temperature along the surface of modified fiber tips for Nd:YAG laser angioplasty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen