Ten-year experience of a national multidisciplinary tumour board for cancer and pregnancy in the Netherlands

the Dutch Advisory Board for Cancer during Pregnancy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ten-year experience of a national multidisciplinary tumour board for cancer and pregnancy in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen