Testicular cancer: Biology and biomarkers

Leendert H.J. Looijenga, Hans Stoop, Katharina Biermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Testicular cancer: Biology and biomarkers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen