Testicular microlithiasis is worrisome in a selected patient population

Niels J van Casteren, Gert R Dohle, Leendert Hj Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)436
TijdschriftCurrent opinion in urology
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit