TET2 mutations in childhood leukemia

S M C Langemeijer, J H Jansen, J Hooijer, P van Hoogen, E Stevens-Linders, M Massop, E Waanders, S V van Reijmersdal, M J P L Stevens-Kroef, C M Zwaan, M M van den Heuvel-Eibrink, E Sonneveld, P M Hoogerbrugge, A Geurts van Kessel, R P Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-92
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit