TFG-MET fusion in an infantile spindle cell sarcoma with neural features

Uta Flucke, Max M van Noesel, Marc Wijnen, Lei Zhang, Chun-Liang Chen, Yun-Shao Sung, Cristina R Antonescu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TFG-MET fusion in an infantile spindle cell sarcoma with neural features'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen