The 2017 complete overhaul of adjuvant therapies for high-risk melanoma and its consequences for staging and management of melanoma patients

Alexander M.M. Eggermont, Reinhard Dummer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The 2017 complete overhaul of adjuvant therapies for high-risk melanoma and its consequences for staging and management of melanoma patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science