The AJCC staging proposal for cutaneous melanoma: Comments by the EORTC melanoma group

D. J. Ruiter, A. Testori, A. M.M. Eggermont, C. J.A. Punt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit