The biology behind prognostic factors of cutaneous melanoma

Alan Spatz, Gerald Batist, Alexander Mm Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The biology behind prognostic factors of cutaneous melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen