The biology of human germ cell tumours: retrospective speculations and new prospectives

J W Oosterhuis, L H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-50
Aantal pagina's6
TijdschriftEuropean Urology
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit