The boosting of didanosine by allopurinol permits a halving of the didanosine dosage

Johan R. Boelaert, Geneviève M. Dom, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen, Joep M.A. Lange

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The pharmacokinetic boosting of didanosine by allopurinol was studied in four HIV-1-positive patients taking didanosine, hydroxyurea and chloroquine, in whom the didanosine dosage was halved and allopurinol was added at 300 mg/day. Didanosine plasma levels and HIV-1-RNA levels remained unchanged after 4 and 17-20 months, respectively. Halving the didanosine dosage with allopurinol reduces treatment costs, and may lend itself to once-daily combination therapies, which are of particular interest for HIV therapy in resource-poor countries.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2221-2223
Aantal pagina's3
TijdschriftAIDS
Volume16
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 nov. 2002
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The boosting of didanosine by allopurinol permits a halving of the didanosine dosage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit