The Burden and Long-term Respiratory Morbidity Associated with Respiratory Syncytial Virus Infection in Early Childhood

Brigitte Fauroux, Eric A.F. Simões, Paul A. Checchia, Bosco Paes, Josep Figueras-Aloy, Paolo Manzoni, Louis Bont, Xavier Carbonell-Estrany

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

131 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Burden and Long-term Respiratory Morbidity Associated with Respiratory Syncytial Virus Infection in Early Childhood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen