The central role of DNA damage in the ageing process

Björn Schumacher, Joris Pothof, Jan Vijg, Jan H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

326 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The central role of DNA damage in the ageing process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry

Keyphrases