The Challenge of Managing COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis

Roger J. Bruggemann, Frank L. Van De Veerdonk, Paul E. Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E3615-E3616
TijdschriftClinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
Volume73
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit