The challenge to bring personalized cancer medicine from clinical trials into routine clinical practice: The case of the Institut Gustave Roussy

Monica Arnedos, Fabrice André, Françoise Farace, Ludovic Lacroix, Benjamin Besse, Caroline Robert, Jean Charles Soria, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The challenge to bring personalized cancer medicine from clinical trials into routine clinical practice: The case of the Institut Gustave Roussy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen