The clinical and biological characteristics of NUP98-KDM5A pediatric acute myeloid leukemia

Sanne Noort, Priscilla Wander, Todd A. Alonzo, Jenny Smith, Rhonda E. Ries, Robert B. Gerbing, Emmy M.M. Dolman, Franco Locatelli, Dirk Reinhardt, Andre Baruchel, Jan Stary, Jan J. Molenaar, Ronald W. Stam, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, C. Michel Zwaan, Soheil Meshinchi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)630-634
Aantal pagina's5
TijdschriftHaematologica
Volume106
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2021

Citeer dit