The clinical relevance of minor paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clones in refractory cytopenia of childhood: A prospective study by EWOG-MDS

A. M. Aalbers, V. H.J. Van Der Velden, A. Yoshimi, A. Fischer, P. Noellke, C. M. Zwaan, I. Baumann, H. B. Beverloo, M. Dworzak, H. Hasle, F. Locatelli, B. De Moerloose, G. Göhring, M. Schmugge, J. Stary, M. Zecca, A. W. Langerak, J. J.M. Van Dongen, R. Pieters, C. M. NiemeyerM. M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-192
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit