The clustering of functionally related genes contributes to CNV-mediated disease

Tallulah Andrews, Frantisek Honti, Rolph Pfundt, Nicole De Leeuw, Jayne Hehir-Kwa, Anneke Vulto Van Silfhout, Bert De Vries, Caleb Webber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The clustering of functionally related genes contributes to CNV-mediated disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases