The Concept of Cancer Survivorship and Models for Long-Term Follow-Up

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Concept of Cancer Survivorship and Models for Long-Term Follow-Up'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen