The course of life of patients with childhood atopic dermatitis

Elian E.A. Brenninkmeijer, Catharina M. Legierse, J. Henk Sillevis Smitt, Bob F. Last, Martha A. Grootenhuis, Jan D. Bos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The course of life of patients with childhood atopic dermatitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen