The current status of non-radiologist-performed abdominal ultrasonography in paediatrics – a scoping literature review protocol

Elsa A. van Wassenaer, Joost G. Daams, Marc A. Benninga, Karen Rosendahl, Bart G.P. Koot, Samuel Stafrace, Owen J. Arthurs, Rick R. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The current status of non-radiologist-performed abdominal ultrasonography in paediatrics – a scoping literature review protocol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen