The development and purification of a bispecific antibody for lymphokine-activated killer cell targeting against the rat colon carcinoma CC531

Peter J.K. Kuppen, Alexander M.M. Eggermont, Katinka M. Smits, Jaap D.H. van Eendenburg, Sylvia P.G. Lazeroms, Cornelis J.H. van de Velde, Gert Jan Fleuren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The development and purification of a bispecific antibody for lymphokine-activated killer cell targeting against the rat colon carcinoma CC531'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen