The diagnostic value of interleukin-8 for the detection of bacteremia in pediatric hematopoietic stem cell recipients with febrile neutropenia

Karin G.E. Miedema, Clementien L. Vermont, Lynne M. Ball, Eveline S.J.M. De Bont, Willem A. Kamps, Maarten J.D. Van Tol, Cornelia M. Jol-Van Der Zijde, Wim J.E. Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e80-e81
TijdschriftTransplantation
Volume98
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit